Partner hotelu:

Templářské sklepy
Hotel Chateau Zámek *** Čejkovice

Čejkovice a okolí

Čejkovice - turistika

Obec Čejkovice leží na jižní Moravě, 40 km jihovýchodně od Brna a 15 km severozápadně od Hodonína v nadmořské výšce 205 metrů. Mezi zajímavá místa Čejkovic patří lokalita "Špidláky", oblast, která je od počátku 90. let zapsána v seznamu CHKO. Vyznačuje se rozmanitostí různých druhů vzácných a chráněných rostlin. Od května 2004 byla vyhlášena chráněným územím typu Natura 2000 ptačí oblast Hovoransko – Čejkovicko.

Čejkovice patří mezi obec s bohatou historií a kulturní tradicí. Mezi nejznámější památky patří vedle zámku, zachovalé templářské sklepení v délce 650m, kostel sv. Kunhuty a dům, ve kterém v letech 1856 – 1862 žil se svými rodiči Tomáš Masaryk, pozdější první prezident ČSR. Tento dům je jediným dochovaným domem v původním rozsahu, v r. 1990 byl zrekonstruován a dnes slouží jako muzeum.

Čejkovice a okolí jsou rájem cyklistů, k dispozici jsou značené cyklostezky, vedoucí převážně po málo frekventovaných cestách mezi vinicemi a vinnými sklepy.

Akce v Čejkovicích

Cyklistika

Čejkovice a okolí jsou rájem cyklistů, k dispozici jsou značené cyklostezky, vedoucí převážně po málo frekventovaných, mírně zvlněných cestách mezi vinicemi a vinnými sklepy s krásnými výhledy do širého okolí.

Zabezpečená kolárna

Konibus

Okolí Čejkovic si můžete projet také s kočárem s koňmi (do 5-ti osob) nebo s konibusem (do 12-ti osob).

Čejkovice - Konibus
Čejkovice - Konibus

Krajem vodních ptáků

U Mutěnic se nachází rozlehlá soustava rybníků a vodních kanálů. Tato oblast je opravdovým rájem pro vodní ptactvo. Žije zde mnoho vzácných druhů. Toulejte se po březích a hrázích a třeba zahlédnete vodouše bahenního, rybáka obecného, pisíka obecného, zrzohlávku rudozobou, vodouše šedého, vodouše rudonohého, jespáka bojovného, kulíka říčního, čejku chocholatou, kukačku obecnou, lysku černou, kormorána velkého, potápku roháče, poláka chocholačku. Nad hlavami vám proletí čápi, volavky, divoké husy i rackové. Doporučujeme vzít si s sebou atlas ptáků a dalekohled. A možná v rákosí zahlédnete i bobra!

Golf

Pro ty, kteří si volné chvíle nedovedou představit bez několika povedených odpalů, je v okolí Čejkovic několik golfových hřišť.

Zajímavé cíle v okolí: